ORTODONTİ UYGULAMALARI

Ortodonti alt ve üst çene arasındaki uyumsuzlukların ve estetik bozuklukların tüm dişlerdeki çapraşıklıklar ve dişler arası boşluklar gibi istenmeyen durumları düzelten diş hekimliği dalıdır. Çene ve dişlerde bozukluk bulunan her kişiye ortodontik tedavi yapılabilir. Yaşla ilgili bir sınırlama olmamakla beraber farklı yaşlarda yapılan işlemler de değişiklikler olabilir.

Günümüzde ortodontik tedaviye olan ilginin ve yetişkin hasta sayısının artması sonucu, teknolojik gelişmelerle birlikte tellere ihtiyaç duyulmadan ortodontik tedavi mümkün olabilmektedir. Invisalign denilen ve şeffaf plaklarla yürütülen bu tedavi çoğu vakada ihtiyacımızı karşılamaktadır.

Estetik Safir Braketler

Yakın geçmişte üretilmeye başlanan safir braketler, estetik açıdan ve tedavi seyri açısından, diğer estetik braketlere göre büyük bir gelişme göstermiştir.

Lingual Ortodonti

Dişlerin arka taraflarından yapıştırılan teller sayesinde, tellerin görülmesi problemi tamamen ortadan kalkmış, estetik ve hasta konforu açısından çok önemli bir avantaj kaydedilmiştir. Ayrıca bu teller tamamen kişiye özel hazırlanmakta ve tedavinin bütün aşamaları en baştan itibaren görüntülenebilmektedir.

Invisalign

Hiçbir şekilde teller kullanılmadan, takılıp çıkarılabilen 0,3 mm kalınlığında şeffaf plaklar kullanılarak yürütülen bu tedavi, hem estetik olarak çok büyük üstünlük sağlamakta hem de hastaya takıp çıkarma imkanı sunarak konforu arttırmaktadır.